Невидимата Сердика

 

Ограничена отговорност и отказ от права:

Софтуерът се предоставя „във вида, в който е“ и потребителите сами носят отговорност при използването му. СОКИ се отказва от всякаква отговорност от всеки вид. СОКИ не може да бъде подведено под отговорност за каквито и да е щети, произлизащи от употребата или злоупотребата със софтуера или от грешки в софтуера.

 

Декларация за поверителност:

Приложението „Невидимата Сердика“ използва Apple Карти или Google Карти (в зависимост от платформата, на която е инсталирано), за да засече местоположението на потребителя и да изчисли разстоянието до обектите, включени в приложението.